skip to Main Content

E-mail disclaimer (Nederlands)

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

 

E-mail disclaimer (English)

The information contained in this e-mail is confidential and intended solely for the addressee. If you receive this message by mistake, please contact the sender by return email. In that case, we also request that you destroy this e-mail message and not disclose its content to anyone. We accept no liability for incorrect, incomplete or untimely transference of the content of an e-mail message sent, nor for viruses transmitted thereby.

 

E-Mail-Haftungsausschluss (Deutsch)

Die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen sind vertraulich und nur für den Adressaten bestimmt. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlicherweise erhalten haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Absender. In diesem Fall bitten wir Sie auch, diese E-Mail-Nachricht zu vernichten und ihren Inhalt niemandem mitzuteilen. Wir übernehmen keine Haftung für die fehlerhafte, unvollständige oder nicht rechtzeitige Übermittlung des Inhalts einer versendeten E-Mail-Nachricht sowie für dadurch übertragene Viren.

logo png

Offerteaanvraag formulier

  Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw
  gegevens door deze website. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

  Dit zal sluiten in 0 seconden

  Offerteaanvraag formulier op maat

   Vraag een offerte aan, op maat specifiek voor uw product

   Contactgegevens & uw product   Eigenschappen eindproduct

   Afmetingen verpakking

   Afnamegrootte


   Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

    

    

   Dit zal sluiten in 0 seconden