skip to Main Content

Op 1 april vierde Novapac BV het 30 jarig bestaan. Met gebak voor het hele personeel werd stilgestaan bij dit heugelijke feit. In de loop van 2020 zal dit verder gevierd worden met medewerkers en familie.

novapac-icoon-research-alt
novapac-icoon-research

eigen ontwerp
afdeling

novapac-icoon-stuks-alt
novapac-icoon-stuks

meer dan 1,3 miljoen
stuks per dag

novapac-icoon-afval-alt
novapac-icoon-afval

100% hergebruik
reststromen

novapac-icoon-productie-alt
novapac-icoon-productie

Levering
op afroep